Статии и книги

Корици на книгите на Димитър Костадинов

ПОЕЗИЯ С НОБЕЛОВ ХАРАКТЕР

Из „Насаме с нобелисти“

Из „Небесни дихания“

Из „От Коледа до Коледа“

Из „Шарошийка птичка“

Публикации в годишника на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Статии в сп. „Море“

Статия за Петя Дубарова в сп. „Простори“

За две стихотворения на Иван Цанев

За стихотворението „Поезия за Созопол“ на Никола Инджов

Религиозното светоусещане в поезията на Атанас Далчев

За Кръстьо Станишев

За поезията на Стойчо Гоцев

Из „Светлина сияе“ (130 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров)

Из „Изгревна изповед“

Четирисезонни кодировки (Философия, теория, анализи и интерпретации
на поезията за деца на Иван Цанев)

Из „Боголетни братя“

Из „Природата в поезията за деца на Петя Дубарова“

Статии в бургаската преса

Из „Всекидневен човек, всекидневно човечество“ (Разговори с Никола Инджов)

Публикации в буквара „Светулка“

Из „Игрословна азбука“

Радостта любовна (френскоезични творци)

Интервю в книгата „Духовен бриз“ на Теменуга Захариева

Димитър Костадинов в „Азбучник на Съюза на българските писатели“

Човешкият живот – лесен и труден (Мои мисли и сентенции)

Интервю в книгата „Споделени светове“ на Калина Тельянова

Публикации във в. „Средец“ по повод 70-годишнината на Димитър Костадинов

Помагало за децата от предучилищна и начална училищна възраст