ЯСНЕЯ И СВЕТЯ

136 години от рождението на Вирджиния УЛФ – британска романистка, есеистка, издател, феминистка и автор на разкази, смятана за една от най-изтъкнатите фигури на литературата на модернизма във Великобритания през 20 век.

(25 януари 188228 март 1941)

Улавям със Обич най-свои Надежди –

фиксирам ги с поглед и вежди…

 

Видях ги в сияние нежно на Изгрев

Разкошно Доверие нежно да близват!

 

Достойно е всеки да може

Животът Надежден

да вае с възторжие!

               

…Животът ми земен

и най-най-небесен

издигам със Обич и с Песен!

 

Не мога в Живота Небеден да трая

измамници върли да шепнат из РАЯ!

 

Яснея и светя, яснея и светя

в ДУХА на Писатели и на Поети!!!

 

2018