ЮЛСКОТО УТРО или ПОГЛЕД НЕБЕСЕН

Юлското Утро пак се усмихва!

Утро природно не слага лихва…

 

Само Природа в живата човешки

умно живее – не прави грешки…

 

…По е достойно, по е човечно

пряко да казваш:”Бъди сърдечен!

Бъди сърдечен, човече алчно!

Твоята алчност бързо те харчи –

Живееш кратко

в алчните схватки!”

 

…Юлското Утро запява песен –

запява песен с Поглед Небесен:

ЛЮБОВ ни праща, с ЛЮБОВ ни смига!

С Поглед Небесен Изгрев се стига!

 

1990, 2015