Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (февруари)

160 години от рождението на Сванте АРЕНИУС

 

ПАЗЕНЕ НА СЛАВАТА

(Отвъдни и метафорични прозрения

на Сванте АРЕНИУС – роден на 19.II. 1895 )

 

Свикват движения електролитни

ангелски все покрай БОГА да литват!

Никой не може да ги накара

тайно да пушат цигара…

 

…Ех, ако можеха, щяха ваятелно

Ангели само да правят Приятели.

 

…Речено – сторено:

най-чудновато

имай сред Ангели най-най-Приятели!

 

…Умен е всеки, щом съумява

свято да пази Своята Слава!

2019

 

115 години от рождението на Ренато ДУЛБЕКО

 

СЛЪНЧЕВО МИСЛЕНЕ

(Отвъдни прозрения на Ренато ДУЛБЕКО –

роден на 22.II. 1914 )

 

Душата не бива да влиза

във вирусни клетки от Тяло Човешко…

 

…Лесно ли Тяло Човешко

върви все към свои неискани грешки?!

 

БОГ само може да знае.

А Лекари туй ще открият.

 

…Ех, ако може и вирусни клетки

да го прошепнат тогава,

кой ще получи

и най-най-голяма награда за Слава?!

 

…Още Това си го мисля – и Погледа Мой

все със СЛЪНЦЕТО

приказно висва във нощен покой!…

2019

 

95 години от рождението на Алан КОРМАК

 

КОМПЮТЪРНО ВЪЗТОРЖИЕ

(Отвъдни прозрения на Алан КОРМАК – род0ен на 23.II. 1924)

 

Компютрите са Вечност

и безкрайно мое удивление.

Разбират ги дори Децата –

дори за Тях ще стенат…

 

Мисловно действах.

И с техническото мое можене

Ангелски достигах

до Компютърно Възторжие!

 

…Компютърната Слава е голяма,

но Тя наказва всякаква измама.

2019