Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (август)

160 години от рождението на Кнут ХАМСУН

(4 август 1859)

 

МИСЛИ НАЙ-БОЖИ

(Отвъдни прозрения на Кнут ХАМСУН)

 

Капи дъждецът – и може

нежните чувства да уталожи…

 

Умно е всичко, дошло от небето –

тайно и явно в сърцето ни свети!

 

Ха да се сепне внезапно Душата –

Мисли най-божи Небето ми прати!

 

…Сутрин отново от рано се будя

Умно и мъдро със Мисли Най-чудни!

 

Нежно – със Думи и Мъдрост докосвам

вече прозрения много износени!

2019

 

 

115 години от рождението на Ралф БЪНЧ

(7 август 1904)

 

РУСАТА ЖЕНА

(Отвъдни прозрения на Ралф БЪНЧ)

 

Руса коса ли?! Възможно, възможно…

Ала такава коса ме тревожи…

 

Фалшът прозрях в Русокосо Момиче –

Бременно иска да ме обича…

 

…Ъглово крия се, а То ме дири

нагло с очите си в чужди квартири.

 

… Честно ще кажа:“При руса жена

винаги ще съм със нейна вина.

2019

 

 

115 години от рождението на Уендъл СТАНЛИ

(16 август 1914)

 

ГОСПОДОВИЯТ ГЪДЕЛ

(Отвъдни прозрения на Уендъл СТАНЛИ)

 

Умерен да бъдеш във всяко начало –

естествен да бъдеш с Душа и със Тяло…

 

Не бива да тръгваш към нещо,

което не дава надежда.

 във своите стъпки

достойно се вглеждай!…

 

Достойният винаги тръгва към важни неща –

ъгли не го плашат дори и в нощта…

 

ЛЕЧИТЕЛ да бъдеш на свои съмнения. Нека

Страдания не получава от тебе насреща Човекът!

 

Таланти са нужни единствено само, когато

авлиги и всякакви пролетни птици

ти пеят в Душата!

 

…Наивни ли!? И Те се нуждаят от Милост.

Люлей ги доволно – и те да се учат от твоята сила!

 

И честен ли бъдеш –

Ти вечно ще чувстваш

и Мъдрия Господов Гъдел!!!

2019                                 

 

 

95 години от рождението на Робърт СОЛОУ

(23 август 1924)

 

УМ И ДОВЕРИЕ

(Отвъдни прозрения на Робърт СОЛОУ)

 

Роб не станах никога аз –

ъглово даже говорих на глас.

 

Ритъмът мой на Думи Сърдечни

тихо въздишах със Мисли Всевечни…

 

…Съмне ли, можех със думите мъдри

ОБИЧ да пращам с достойнство и дързост!

 

…Лошото винаги аз съм отричал:

УМ и ДОВЕРИЕ все съм о б и ч а л!

2019

 

 

145 години от рождението на Карл БОШ

(27 август 1874)

 

УБИЙЦИТЕ

(Отвъдни прозрения на Карл БОШ)

 

Как се страхувах, че мои открития

радост античовешка ще насити…

 

Любовта не е тяхна увереност дръзка:

Бой и Войни из човечество

със зъби разпръскват…

 

…Ооо, защо е това нечовешко ламтене

да убиваш

шашаво-лудо: и после да се скриваш?!

2019

 

 

 100 години от рождението на Годфри ХАУНСФИЙЛД

(28 август 1919)

 

КОМПЮТЪРЪТ

(Отвъдни прозрения на Годфри ХАУНСФИЙЛД)

 

Готин Компютър! И още по-смел –

фини ще го направя тогава!

 

Райски към младите смело поел –

Истини Много ще им доставя…

 

… Харчене няма да правя – а дръзко

умно ще го подготвя:

нежно със всеки да прави връзки –

стига за всеки да има и…“котва“.

 

… Фин Компютър – и много нужен:

Йоги ще го използват задружно!

 

…Лесно ли с Него общуваш, тогава

дебнеш си умно и твоята Слава!

2019

 

 

115 години от рождението на Вернер ФОРСМАН

(29 август 1904)

 

СЪРЦЕТО

(Отвъдни прозрения на Вернер ФОРСМАН)

 

Вероятно много знаят, че СЪРЦЕТО

нежно пази Тялото, което

еротично пъчи се и взира

Форма да намери и Квартира…

 

…Смело е Сърцето ни – и може

ада ни във нас да уталожи.

 

…Но Човекът с Тялото си дебне

само щом СЪРЦЕТО е потребно!

2019