Юбилейни годишнини на нобелисти през 2019 (март)

140 години от рождението на Ото ХАН

(8. III. 1879 – 28. VII. 1968)

 

ОБИЧ И МНОГО ДОВЕРИЕ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения на Ото ХАН)

 

Още си мисля:

„Тежки ядра

в Душата ми висват…

Обич им пращам и много Доверие.

Хрисим съм – ще ги намеря!

 

…Ангели ще ми помогнат.

БОГЪТ не иска да ляга с тревога!

2019 

 

120 години от рождението на Джон ВАН ФЛЕК

 

ШЕПНЕНЕ НА ВАН ГОГ

(Вероятни отвъдни прозрения на Джон ВАН ФЛЕК –

роден на13. III. 1899)

 

Фука се магнитен строеж –

дари му е

лесно

електромагнитни

и неподредени системи

егоистично все да мълчат?!

 

Колкото искат мълчат,

а после загадъчно запяват

и най-тайни песни…

 

ВАН ГОГ им шепне:

„С тези загадъчни трепети

Джон АТАНАСОВ –

най-прочутия българин –

даже и той не иска да ви помогне!!!

…Ех, сияйно аз четката си мърдам.

И очакването ви ще възторгне!!!

2019

 

140 години от рождението на Алберт АЙНЩАЙН

(14 март 1879 – 18 април 1955)

 

СЪЩНОСТТА

НА ЗАБЛУДИТЕ

(Съвременни отвъдни реални и метафорични

прозрения на Алберт АЙНЩАЙН)

 

Ангели ще ти повярват, когато

люлката майчина люляш към Лятото…

 

Бог ще се радва, когато Душата

есенно-плодно огрява Земята!

 

Радост изгрява в очите човешки,

труд щом постигаш със Обич – без грешки…

 

…Ангели, щом ти помагат, недей

йода да слагаш във Мед и във Клей!

 

Никой с лъжи и измами не стига

Щастие Земно със Песен Авлигова!

 

Алчен ли бъдеш: и Господ наказва –

йод ще ти сипят и в майчина пазва…

 

…Не се учудвай защо все си луднал –

лудват Живота ти твои заблуди!

1989, 2016, 2019

 

ПРИРОДАТА ЛЮБИМА

 

(Отвъдни реални и метафорични

прозрения на Алберт Айнщайн)

 

А Облачното Време знае своя смисъл –

йерархиите земни на себе си орисва…

Небето ще замрежи – от Слънце се отказва:

ще застраши копнежи с гърмежи и омраза…

 

А ангелските чувства ще прати вдън горите:

йерархиите друса със тайни от змиите.

 

Небето умълчава, а после ужасява:

Адам и Ева рита с „градушкови копита“…

 

Любов е нужна, братя  – да грейне Свободата:

безбожната природа желае най-изгода…

 

Единството го има в Природата Любима –

разруха в нея чезне, когато сме любезни…

 

Там – някъде – в безкрая е тайната на Рая!

 

…Щастливи сме, когато

Природата е свята!!!

1979, 2015

 

165 години от рождението на Емил фон БЕРИНГ

(15 .III. 1854 – 31.III. 1917)

 

ДО ВЕК

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Емил фон БЕРИНГ)

 

Бактерии все се укриват в Човека.

Ех, болен жестоко от тях е Човека

 

Рицар невидим ще стана, но нека да мога

най-отговорно да излекувам аз всеки Човек:

та да отиде Той здрав и при БОГА! …

 

ГОСПОД на мен ще помага

и навреме е разбере,

че лекувам Човека –

та да живее  и на Земята Човекът добре!

2019

 

180 години от рождението на Рьоне СЮЛИ ПРЮДОМ

(16. III. 1839 – 7. IХ. 1907)

 

МИСЛОВНИТЕ ЧУВСТВА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Рьоне СЮЛИ  ПРЮДОМ )

 

Разчувствена Ваза със сълзи ми шепне:
„Съмнителни Чувства как могат със трепети

Юдейски да действат, а после обилно

ЛЮБОВ да ми пращат с Очи най-най-милни?!

…И могат ли от такива Очи

Приют да си търсят с Любовни Очи?!

 

…Достойно щом мигам, ще мога да кажа:

„Мисловните Чувства

са по-по-по-важни!“

2019

 

135 години от рождението на  Питър ДЕБАЙ

(24.III.1884 – 2.ХI. 1966)

 

ТЪРСЕНЕ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Питър ДЕБАЙ)

 

Действах всестранно…

Въздухът с газове беше наситен…

Бавно ще действам, когато и Бога ще питам…

 

Йодните пари все ме подсещаха:

„Газ ще изследваш…“

 

Питах тогава и Бога:

„А електроните могат ли

търсене мое да ми изпратят –

Те ми са най-най- добрите Приятели?!!!“

2019

 

105 години от рождението на Норман БОРЛАУГ

(25. III. 1914 – 12. IХ. 2019)

 

РОДНАТА ГЛАВА

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Норман БОРЛАУГ )

 

Баланс да има някакъв

и между бедни, и между богати.

ОБИЧ да има или ДОВЕРИЕ –

РАДОСТ да те намери…

 

Лесно и трудно е всичко това –

Ангели нека да те докосват…

 

Умна е всяка Съдбовна Глава –

Господ не иска да бъде Тя вносна.

 

Нужните Мисли в своята раждаш –

родната радва, че в Род те засажда!…

2019

 

105 години от рождението на Октавио ПАС

(31.III.1914 – 19.IV.1998)

 

 

СТВОЛА ДУШЕВЕН

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Октавио ПАС)

 

Ококорвам очи в Самотата:

трайна е Тя – с лабиринтови стъпки.

 

А навред най-добрите Приятели

все ми вещаят

разцъфнали клони

от Плодните Пъпки

и си мислят за РАЯ!…

ОБИЧ даряват

със житейски най-нужните стъпки!!!

 

…Пак съм обичан, когато аз мога

със Ствола ДУШЕВЕН

да радвам и БОГА!

2019

 

 

85 години от рождението на Карло РУБИЯ

(31.III.1934)

 

 

РАДОСТТА

 

На Карло РУБИЯ

Капки от Космоса вече в ДУШАТА ми влизат:

Радост ми носят – никога аз се не плаша от криза.

 

Лесно е сред частици все електронни

КОСМОСА да

опознаваш:

РАДОСТ сам да си носиш –

умно,

съзнателно ЗДРАВЕ!

 

Биска ми КОСМОСА, поздравява ме точно!

Ясно е – Електроните Мои нямат… отсрочка!

2019