Юбилеи и годишнини (януари)

176 години от рождението на Нeшо БОНЧЕВ

(2 януари 1839 – 17 февруари 1878)

СЛЪНЦЕТО

(Отвъдна литературна метафоричност

на Нешо БОНЧЕВ)

 

Борбата пак е твоя вяра…

Очите осторожно гледат.

Не са отчайвай – в надпревара

не бива да ме гледаш бледо!

 

…Чаровно Слънце пак се плиска!

Ех, Слънцето е най-най-искрено

в Съдбата на достойно мислене!

 

…Небето поднебесно свети

в очи на изгревни Поети!

 

…Елените рога раздвижват,

ловците щом пируват в хижи!

 

…Шегуваш ли се?! Не – недей!

Очите с Изгрева ветрей!

 

1984, 2015

 

127 години от рождението на Вики БАУМ

(24 януари 1888 – 29 август 1960)

 

ЗАВИСТЛИВИЯТ

ЧОВЕК

(Отвъдни прозрение на Вики БАУМ)

 

Всеки иска да си изтъкни таланта

най-бързо –

и започва да си изтъква таланта

със завист към таланта на другия

като мисли, че никой няма да го накаже…

И с дързост

имитира таланта на другия…

И получава заслуги!

 

…Бог тогава непременно го вижда –

и го наказва

ангели да му „извадят”

за завист „интимната пазва”…

 

…Уморен от съдбата си

на завистлив и на злобен човек

моли и търси сега за Съдбата си лек…

 

2015

 


256 години от рождението на Робърт БЪРНС

(25 януари 1759 – 21 юли 1796 )

 

ЛЮБОВНОТО ЧУВСТВО

(Отвъдни прозрения на Робърт БЪРНС)

 

Размахва крилете си птицата днес –

отлично познава любовен адрес…

 

Бои ли се Птицата?! Никога! Не!

Ъглее с крилете на седем коне!

 

Разбира любовните трепети – знае:

трепти Любовта и в безкрая на Рая!

 

Безкрая на Рая познава добре –

ъглеене има, когато ореш…

 

…Развратът проваля, развратът е скот –

навлиза във Рая с нахален хомот.

 

Съзнаваш ли с Разум любовното чувство,

животът си свой ти превръщаш в Изкуство!

 

2015

 

ТАЙНО ЛЮБОВНИ

И СНОЩНИ!

 

На Робърт БЪРНС

Розата пак ми ухае…

Още ме има – и знае…

 

Бях снощи с нея на кино.

Ъглово после си пиехме вино…

 

Радвахме после простора –

тайно от другите хора…

…Близки сме още – любовни,

ъглови, но не лъжовни…

 

Радваме чувства телесни –

някога ставаме бесни…

 

Съмва се…Ние сме още

тайно любовни – и снощни!

 

1989, 2015

 

 81 години от рождението на Драгомир ПЕТРОВ

(26 януари 1934 – 7 август 1998 )

Драгомир ПЕТРОВ е български поет и един от забележителните преводачи

от италиански и френски език

ЕХОВИТА ОБИЧ

“Изричаш името и затаяваш дъх.
Какво дочу в подзвездното мълчание
на канарите?”

Драгомир ПЕТРОВ

Дочух на канарите ехото.

А те от ехото подеха

развей праха на клюки еднородни…

Пътеката до канарите е избродена –

елейното си мляко тя не помни:

тя помни как се пълнят празни стомни,

раздвижат ли се кладенчета бистри…

 

…Обичам да летя сред еховита обич –

от ранни часове до късни доби

във кладенчета бистри погледа да чистя!

 

06.04.2011 г., 2015

 


Стихотворение, посветено

на Димитър БЕРБАТОВ

Дата на раждане: 30 януари 1981 г.

 

СЛЪНЧЕВО ОБИЧАНЕ

„На 80 години ще съм с бастун

и с бабата под ръка –

на някоя пейка ще храним гълъбите”.

Димитър БЕРБАТОВ

 

Бабата днес е солидна жена…

Ех, тя пред мене е все без вина…

 

Ритам, подскачам – за всичките мога

бързо да стигна дори и до Бога!

А от сърцето ми идва – и зная –

тайно и трайно глави да замая!

 

…Ох, ако мога, аз щях да се вричам

вред като Слънцето аз да обичам!

2013-01-30; 2015

 

126 години от рождението на Николай РАЙНОВ

(1 януари 1889 –  2 май 1954)

 

ОЧИ РАНАБУДНИ

или

С ДУШЕВЕН КОМПАС

(Отвъдни прозрения на Николай РАЙНОВ)

 

Нека да яхнем вълшебния кон

и се запътим към приказки чудни!

Как ли?! Със мислите и от балкон

Обич да пръснем в Очи Ранобудни…

 

Лесно е, лесно е… Не се плашете!

Щедри да бъдем и благородни –

ангели светли да бъдем…В Небето

истини земни с душа да избродим!

 

Раят край нас е – да го открием!

А при посочване – нека го пазим!

Истини светли не бива да крием –

нека в сърцата не носим омраза!

 

…Обич е нужна за всеки от нас –

вечно да бъдем с Душевен Компас!

 

2014-01-01; 2015

 

94 години от рождението на Фридрих ДЮРЕНМАТ

(5 януари 1921 – 14 декември 1990)

 

Фридрих Дюренмат (на немски: Friedrich Dürrenmatt) е швейцарски драматург, белетрист и есеист, а също поет и художник. Роден е в Конолфинген, кантон Берн, Швейцария в семейството на протестантски пастор.

 

КУЧЕТАТА БЕСНИ

ИЛИ ДЯВОЛИТЕ

Кучето, което го придружаваше и лежеше в нозете му, забелязах едва по-късно. И се учудих, че такова грамадно и отвратително животно не е привлякло веднага вниманието ми. Може би защото то бе съвсем черно, с гладка мокра козина…”

                                                                              Фридрих ДЮРЕНМАТ

Фантазии в погледи и на Играта

разсейват ме – и ме премятат…

И електронните рискове

дъвчат си дъвката, на никой не „бискат”…

 

…Рискът ли казах?! Ех, скача си Рискът

хвърка с Христос – и Слънцето иска…

 

…Дебнат те дяволи – и ти вещаят

юдови сенки по Изгрев и в Рая.

Раят го правят със много пари…

 

Ех, иска ли Рискът ти, нека гори!

Нека запален да бъде во веки!

Можеш да бъдеш, щом дебнеш Човека…

 

…А от Небето ли?! Всичко е ясно,

тайно общуваш ли с кучета бясни…

 

1981, 2013, 2015

 


90 години от рождението на японския писател Юкио МИШИМА

(14 януари 192525 ноември 1970)

МИСЛОВЕН ПОЛЪХ

КРАЙ МОРЕТО

(Въображаеми и реални размисли

на японския писател Юкио МИШИМА)

 

Юдейски глас дори ни шепне:

„Когато в женска пазва трепнете,

измисляйте си по-достоен жест,

очи не пращайте без думи и адрес…”

 

…Мисловен полъх ме облъхна нежно!

И аз поисках с пролетния сняг

шептене на коне да яхна свежо

и да сближавам изгревния бряг…

Мисловен полъх! А в Душата свети

акация със чувства на Поети!

 

1973, 2015

 

 

 191 години от рождението

На Владимир Василиевич СТАСОВ

(14 януари 1824 – 24 октомври 1906)

 

ПРОЛЕТНИ ПТИЦИ

или

МУЗИКА СВЕТЛА

 

Сипе се Музика

с глас от Пролетни Птици!

Тайни няма във Музика Светла –

и няма ни завист, ни злобни амбиции…

 

Ангели могат и знаят как със Светла Музика

и до Човека да стигнат…

Светла Музика и на Душата Човешка намига!

 

Светла Музика все Душите Добри ни окриля –

ОБИЧТА СИ раздава на хора добри –

и раздава си Светлата Сила!

Вижда и чува! А с МУЗИКА СВЕТЛА се стига до БОГА!

Вижда и чува – и не завижда на никой с тревога…

 

…ЛЮБОВТА ти окриля – и любовно се молиш!

Вдън небеса ще отидат човешките земни неволи…

 

2015

 

 

 206 години от рождението на Едгар Алън ПО

(19 януари 18097 октомври 1849)

 

 ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА

(Отвъден психологически трилър

на Едгар Алън ПО)

 

Понятие си няма за Децата,

но все в Наука за децата мята

успехите научни – и достига

тъй както селски говедар до мамалига…

 

Ех, може би това е свръх успех –

да се превърнеш в селски най-най-цех?!

 

…Годините минават, но успеха

авгиеви обори са за цеха…

Разбра го, но си продължава с кеф…

А днес си майстори и барелеф…

 

…Лапнишараните край бюста важен

античните си сили ще докажат.

 

…Но вече и наука детска плаче

за истински игри на най-юначе.

 

1993, 2013

 

 

 176 години от рождението на Пол СЕЗАН –

френски и световен художник на всички епохи

(19 януари 1839 – 22 октомври 1906)

 

НЕЖНО НЕБЕ

или

МИСЛОВНАТА КЪЩА

 

Пак ли с картоиграчите

кръчмата ще се напълни?!

Оглушават и улици…

Работливите хора отдавна работят.

 

Лятото вече излита

с небосводов стремеж

на покълнали кълнове!

 

…Сам е художникът с автопортретите –

все е в ъгъла на Мисловното Къща

Ех, палитрата пак е разгърдена –

няма никой да се намръщи…

Зазорили, отдавна дърветата речни

своите сенки от мисли

ангелски пак си прошепват:

„Вижте как Чистите Хора

и душите с телата си къпят!”

 

Нежно Небе ли ръцете си страстни

все над тях ще провисва?!

 

…Ех, Художнико Страстен,

можеш ли сянката да си настъпиш?!

1979, 2015

 

 

 

94 години от рождението

на Мери Патриша ХАЙСМИТ

(19 януари 1921 – 4 февруари 1995)

 

ЗА МЪЖ ДА БЪДЕШ

ОПАСНА

(Отвъден плисък на Патриша ХАЙСМИТ)

 

Пак ли нагазих дълбоката вода?!

Стъклената клетка дали ще намеря?!

А пред мене – за радост и беда

танцът на жените е танц на доверие…

Разбирам, че много им се иска

и двете лица на Януари да бъдат техни…

Шантаво е да си търсят риска,

а лицето на мъжа от тях да вехне…

 

Христос не глупав толкова, че да казва:

„Аз не съм израснал от вещата пазва…”

Йога също не е – и никога не се спира

момичета да търси във тясна квартира…

Само тук – сред морето – и той ще се излъже:

момичета все влюбени! И към тях ще се привърже…

 

И те край нето плуват достойно и страстно –

Те не знаят какво е да бъдеш за мъж опасна…

 

2013, 2015

 

 

 166 години от рождението на Аугуст СТРИНДБЕРГ

(22 януари 1849 – 14 май 1912)

 

Стихотворение по повод на „изречена позиция”

на Аугуст СТРИНДБЕРГ

БОСИЯТ НЕНАВИСТНИК

 

„Ненавиждам хората,

които отглеждат кучета.

Те са страхливци, които нямат кураж 

да хапят другите.”

Аугуст СТРИНДБЕРГ

Аз нивга не дебна конкретните хора:

умея да се сближавам със тях…

Говоря им прямо. След тежка умора –

умея да видя и техния грях…

 

Съмнения има, когато откриеш

тела да се люшкат от върла ракия…

Съмнения няма, щом с ангелско чувство

телата им виждаш сред вечно изкуство…

 

…Разбирам на всеки човек суетата

и няма да го захапя във грижи.

…ЧОВЕКЪТ е Изгрев в Море – и Водата,

наляла във извора бистър престижи!

 

…Боиш се от този човек ли?! Тогава

кого ще зарадваш със своята слава?!

Ех, може би мислиш, че само с омраза

ще стигнеш до своята властна проказа?!

 

…Развян ли байрак на омразата носиш,

господствай си сам на трапезата босо!

 

2013

 

 

183 години от рождението на френския

и световен художник импресионист

Едуар МАНЕ

(23 януари 1832 – 30 април 1883)

 

МУЗИТЕ

(Отвъдни съвременни въздишки

на Едуар МАНЕ)

 

Ех – закуска на тревата

до жената гола!

Ум ли са очите кратерни,

ангелско ли имат молене?!

 

…Риск ли е жената гола

или храстово те моли?!

 

…Мами другата – и ето:

ангели в кръвта ти светят!

 

…Не въздишай – ти си вече

Евино добро сърдечие!

 

1972, 2012, 2014-01-23

 

 

259 години от земния свършек

на Волфганг Амадеус МОЦАРТ

(27 януари 1756 – 5 декември 1791)

 

ЦИГУЛКОВ

КОСМИЧЕСКИ ВЯТЪР

(Отвъден унес на Валфганг Амадеус МОЦАРТ)

 

Вълшебна цигулка! Просвирвам я, зная…

Аз ангел съм с нея и в Рая.

 

Мечтая ли, мога със нея

от Обич да властвам сред одисеи…

 

…Целувките влюбени литват – и могат

архангелски чувства да пращат на Бога.

 

Разбирам – Животът ми Земен е кратък:

Той свири с цигулков космически вятър!

 

2013, 2015

 

 

124 години от рождението на Иля ЕРЕНБУРГ

(27 януари 1891 – 31 август 1967)

 

МЪЛЧАНИЕТО

 

„Когато очевидците мълчат,

се раждат легенди.”

Иля ЕРЕНБУРГ

И мълчат очевидците…Но легенди си пускат.

Любовта им към Род и Родина

е измислено хранене с хрускане…

 

Я ги виж – все в надпревара завистливо те лъжат,

а после ти пускат чак във пазвата кърлежи…

 

Егоисти са всички измамници –

и властолюбци ревниви:

рани могат да сторят и на роднините живи…

Ех, а техни приятели в мрежи рибарски завързват –

известяват ги гузно и бързо

после тайно за дъното морско завързват…

 

…Бог мълчи – но на ум все ни съветва

„Умни бъдете и пред мене без клетва…”

Радостта ще ви топли – и ще литвате с птиците летни!

Гордостта си ценете – но не клякайте с нея във клетви…”

 

1991, 2015

85 години от рождението

на Дерек УОЛКЪТ

Роден: 23 януари 1930 г., Кастрийс, Сейнт Лусия

 

УСПЕХИТЕ

(Отдъдни прозрения на Джордж УОЛД)

      

На Дерек УОЛКЪТ –

Нобелов лауреат за литература за 1992 г.

УСПЕХИ ли?!

Все се достигат със много пари

успехи, отдавна със Радост внушени…

Очакваш – и чуваш и Думи добри…

Любов не очаквай – че зависти стенат…

 

Когото очакваш реално, не чуваш –

ъглее със злоба, мълчи и се мръщи…

Талантът реален все пак ще изплува –

реално сияе във умните къщи!

 

…Достоен талант си, когато с Надежди

Епохи повдигаш със весели вежди!

Разбира те всеки, щом съвестно гледа

Епохите светли на Своя Победа!

 

…Когато си честен и прям, и свободен,

Успехите своята сила избродват!

 

1998, 2015