Юбилеи и годишнини (юни)

217 години от рождението на Джакомо ЛЕОПАРДИ

(29 юни 179814 юни 1837)

 

ПЪТЯТ ЛЮБОВЕН

 

Любовта ми отдавна я зная:

езерно скача… Ще обещае

Обич незнайна, неповторима –

Пътя Любовен тайни да има…

 

Ангели в мене умеят и могат

Радост да търсят дори и във Бога…

 

…Доброволно и доверително

истини зная и все тъй възпитано

Дъга Дъждовна в мене сияе –

Живот Съдбовен ми сочи Рая!

 

1998, 2015

 

 

119 години от рождението на Бруно СНЕЛ

(18 юни 1896 – 31 октомври 1986)

 

МОРСКО ЛЯТО

 

Блъскаха ме, тикаха ме все към блато –

РАЯ доживях на Морско Лято!

 

Умен бил съм – щели да ме смачкат,

но ме пратиха… под седем квачки…

 

Обич щял съм да получа – те ме гледат

сръпче да съм лунно, не Луната Медена…

 

Сръпчето съвсем го намалиха –

нощно време нейде се прикриха…

 

…Ето ги – сега без мен лудеят:

любят се, но само покрай… Кея!

 

2015

 

 

196 години от рождението на Гюстав КУРБЕ

(10 юни 1819 – 31 декември 1877)

 

КУРАЖЪТ

(Съвременни реални и метафорични

прозрения на Гюстав КУРБЕ )

 

Куражът успява – и дава

умно и радостно здраве…

Роса те роси, а Изгрев те радва –

беззъбо се зъби и острата брадва…

 

…Епохите вече съзнават, че може

войни да ги няма.

И мислите божии

навред да ухаят

на Здраве с възторжие!

 

…Гуляят ли вече очите човешки,

южнякът показва, южнякът доказва –

съзнават днес хората своите грешки…

Те трайно поглеждат

към Слънцето в Изгрев,

а ангели нежно душите им близват!

 

…Възможно е вече – и Господа може

човешките грешки да уталожи!

 

1977, 2015

 

 

107 години от рождението

и 50 години от земния свършек

на Димитър ДИМОВ

(25 юни 1909 – 1 април 1966)

ДЪЛГЪТ

(Съвременни отвъдни реални и метафорични

убеждения на българския и световен писател

Димитър ДИМОВ)

 

Доброволен дълг ли?! Пак сияе в Плоден Цвят –

има майчино и бащинско доверие…

Мимоходом мисли като роден брат –

с Божие Доверие ще те намери…

 

Обич ли даряваш, Плодна Обич в теб сияе –

ваеш ти Съдбата си по Пътя все към Рая!

 

…Доброволен дълг ли?! Винаги е Плоден Цвят,

имаш ли Мисловен Божи Брат!

 

1999, 2016