Юбилеи и годишнини (юли)

144 години от рождението на Марсел ПРУСТ

(10 юли 187118 ноември 1922)

 

 УМНАТА ИЗМАМА

(Съвременни отвъдни монолози

на Марсел ПРУСТ)

 

Мишка изскочи

изпод леглото…

Ангел в поточе

ръси Доброто…

 

Слънцето мижи –

егото чисти…

Любовни хижи

Порно разлистят…

 

…Развратът няма

да се отложи.

Умна измама

сънят тревожи.

 

…Тайните вече

идват обречени:

всичко е ясно,

щом е натясно.

 

1981, 2015

 

 

165 години от рождението на Иван ВАЗОВ

(9 юли 1850 – 22 септември 1921)

ЗАЛИЧАВАНЕ

НА ТЪГАТА

(Съвременни отвъдни прозрения

на Иван ВАЗОВ)

 

Имелът* не бива да те тревожи –

ваятел е той и на мислите божии.

А ангели носят душата му свята –

намират със него добрите приятели…

 

Върбата го пази от зли ветрове,

акация в Изгрева все го зове…

Звездите даряват му въздух зелен!

От Обич към хората той е роден!

 

…В имела повярваш ли, можеш с очи

тъгата във себе си да заличиш!

 

2015

имел* – лечебна билка, „паразитно” растение, което расте по клоните на няколко вида дървета; някъде се нарича „дръвче” от Божия кръст

 

 

251 от рождението на Ан РАДКЛИФ

(9 юли 1764 – 7 февруари 1823)

 НОЩНИ ВЪЗТОРЖИЯ

 

Аз имах съдбата да пиша романи…

Най-страстно лекувах душевните рани.

 

Роман за гората ли пишех, тогава

Аз влизах разбрано и в Горската Слава…

 

…Додето се спирах до дупки лисичи,

копнежно намирах във мен да се вричат…

 

Лисичите дупки във мои превръщах

и тайно ги правих на влюбени къщи…

 

…Фантазни любови създавах – и можех

да стигна спокойно до Нощни Възторжия!

 

2015

 

 

454 години от рождението на Луис де ГОНГОРА

(11.07.1561 – 23.05.1627)

 

 

ОБИЧАНЕ СЪРДЕЧНО

„Ще те откъснат пръстите враждебни,
защото те го правят постоянно,
ще те сломи дъхът на хора груби.

Недей разцъфва – зъл тиран те дебне!
Послушай ме – родиш ли се по-рано,
по-рано и смъртта ще те погуби!”

Из „НА ЕДНА РОЗА”

от Луис де ГОНГОРА

 

Любовно се усмихваш днес – аз зная…

Усмивката ни води все към Рая.

 

И Рая ни познава вече – може

сърдечно да ни среща с мисли божи!

Достатъчно е да му кажем: „Вече

емблемно се обичаме – СЪРДЕЧНО!”

 

Гората ни познава – и Морето…

Обичаме се! А тогава светим!

 

Не може никой да ни раздели –

Гората ни закриля, щом вали…

От Морски Изгрев можем да познаем:

разбираме и на Морето Рая…

 

А ангели ли?! Ангели умеят

да ни предлагат Изгрев и на Кея!

 

2015