Юбилеи и годишнини (май)

153 години от рождението на Марсел ПРЕВО

(1 май 1862 – 8 април 1941)

 

АВТОБИОГРАФИЯ…

НА ПРЕНЕБРЕГНАТИЯ

ПОЕТ

(Реални прозрения

към отвъдния поглед и слух

на Марсел ПРЕВО)

 

Пренебрегван е все от лъжливи поети,

оградили със гордост

хранилки държавни…

ТОЙ достойно и изгревно свети,

та дори да не стигне до изводи славни…

 

Висши, мислите греят в Душата му вечна –

Обичта му ухае все на Плодна Сърдечност!

 

Мимоходом не гледайте. А при него се спрете –

Ангелски Думи в Божи Мисли прерастват!

Рай Небесен предлага! Вижте как Върховете му

Семена все предлагат за дървета и храсти…

 

…Ето: всичко си имате. А каква предпочитате:

ЛЮБОВТА да е къщница – или с Птици да литва?!

 

1982, 2015

 

216 години от рождението и 165 години от земния свършек на Оноре дьо БАЛЗАК

(20 май 1799 – 18 август 1850)

 

ОБЪРКАНО ТЪРСЕНЕ

НА СЛЪНЦЕТО

(Съвременни реални и метафорични прозрения

на Оноре дьо БАЛЗАК)

 

От заблуда ли – не знам –

но превръщат локва в храм…

 

Орехът ли?! Днес край орех

правят и църковни двори…

 

Баламосват твърде ясно

зрителни добри компаси…

 

А след нощното доверие

как ли Слънце да намерят?!

 

1999, 2015

 

 

160 години от рождението на Зигмунд ФРОЙД

(6 май 1856 – 23 септември 1939)

 

УСПЕХЪТ В СЕКСА

 

„Сексът започва тогава,

когато жената хване мъжа за ръката.”

                                   Зигмунд ФРОЙД

Здраво ме хвана Тя за ръката –

и се сближи до Духа на Съдбата…

 

Гледаше да ме привлича успешно –

мислено снимах си нейните грешки…

 

…Умно си беше момичето, умно –

нежно ме милваше, страстно, безшумно…

 

Даром дарявах я с влюбени страсти –

Тя се усмихваше най-най-прекрасно…

 

Фин си останах до края – и можех

райски да вникна и в нейни възторжия!

 

…Още я помня ли?! Бяло-сияйна!…

 

Йога до нея бях аз – и потайно

движех си мислите с чувства незнайни…

 

…Може би всичко е страст и утеха –

после сияние и на Успеха!

 

1976, 2016

 

 

2059 години от рождението на ОВИДИЙ

(43 г. пр.н.е.17 г. от н. е.)

111 години от рождението на Михаил ШОЛОХОВ

(24 май 190521 февруари 1984)

 

ФИЛОСОФИЯ НА КНИГИТЕ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на ОВИДИЙ пред Михаил ШОЛОХОВ )

 

Обградените с книгите

винаги смигат

истински на прочелите много…

 

Дръзко и всяко общуване с Бога!

И се достига до свято възторгване…

 

Йоните в тяло човешко успяват

да се сродят със Звездите.

И ще прошепнат Звездите тогава:

„С Божия Мъдрост се стигат Мечтите!”

 

…Бистри Човешката Мъдрост НЕБЕТО –

нежно и в Слънцето свети!

 

И е достоен Човекът ни Земен

да се сроди със Небесното Време!

 

1985, 2016 


 

76 години от рождението на Йосиф БРОДСКИ

(24 май 1940 – 28 януари 1996)

 

СРАМНИ И СВЯТИ

ВАЗМОЖНОСТИ

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на Йосеф БРОДСКИ)

 

Йонофореза – не винаги нужна –

струни в лицето ми тя ще изпружи…

И ще се гледам като уплашен –

фино ли, грубо ли все ме „пердашат”?!

 

Бях се заклел да не викам от никого –

Рай все предлагаха в „адови пликове”…

 

Обич не можех на глухи да дам:

дълго ме мятаха – като за срам…

Силен характер си имах – и знаех,

който ме бие не ходи във Рая…

 

…Срам все изпитвах от себе си, боже…

И все политах към святи възможности…

 

1998, 2016

 

 

 140 години от рождението на Иван КИРИЛОВ

(25 май 1876 – 26 декември 1936)

 Български писател. Автор на над 40 книги с поезия, разкази, повести, приказки, биографични очерци, романи, комедии, драми.


В БОГАТОТО МЯСТО

(Отвъдни наблюдения и откровения

на българския писател Иван КИРИЛОВ)

 

И си мислиш: „Какво ли е нужно

възможната работа да я работиш?!”

А мързел голям е – краката изпружил –

но него са взели, а аз да съм…”кротнал”…

 

Какъвто да бъда – и пъргав, и умен –

извикват пак него, че скътани суми

разбрано им връчва… И свръх-свръх богатите

из „раз” ще го пратят при свои приятели…

 

…Любов към труда ли?! Излишно е вече.

Обрал си две банки – добре си „изпечен”…

 

…В Богато ли Място?! Измамник е нужен –

и важно, че бил си „богати изпружил”.

 

1986, 2016

 

ИЗТЕГЛИ ОЩЕ СТИХОТВОРЕНИЯ