ЩУРЧЕТАТА ЛЕТНИ

(Отвъдни прозрения на Макс ЩИРНЕР)

 

 На сина ми ТАНИ

Щурчетата летни пак мене докосват

с мелодии наши и вносни…

 

И може би тези мелодии имат

разбиране лятно за лютата зима?!

 

…Небето усеща със сънища звездни –

роса ще се спусне с Любов и… със стенене…

 

Марс може би иска и друго да каже:

 

„Космически трепет любовно е важен…

Съзнават Щурчетата Летни – със тях

Любовната Музика литва без грях…“

 

1976, 1986, 2016