ШИВАЧКИТЕ НА ШЕВИЦИТЕ И БЪДЕЩЕТО

ЖИВОТЪТ

не е много справедлив към Жените…

Шият и шият…Шевиците стават красиви.

Ето ги вече – с Тялото сякаш отлитат.

Виждат се в Бъдеще Свято –

и при него отиват…

 

Цвете ухае!

Ангелски сякаш сияе!

 

…ТАЛАНТЛИВИТЕ винаги могат

да общуват със Б О Г А!!!

2019