ЧУЖДОЗЕМНИТЕ ЛЪВОВЕ И ЛЪВИЦИ

174 години от рождението  и 110 години

от земния свършек на Едвард Хагеруп ГРИГ

(15 юни 1843 – 4 септември 1907)

„Когато остарееш,

 започваш да отдаваш по-малко значение

 на творчеството и повече на живота.“

 Едвард ГРИГ

 

Едва ли аз съм най-велик…

Роден съм за Живота си отличен!

Държа се скромно. Млъквам със език.

Дошлите от далече ме отричат…

 

Хабер си намят те, хабер си нямат –

ни Музика владеят, нито думи…

Геройстват пред началници с измзами –

упорстват все за някакви си суми…

 

Грижовни все се пишат, а ме спъват –

доволни са от моето мълчание.

Господстват както чуждоземни лъвове –

сами си правят най-душевни рани…

 

1993, 2003, 2017