ЧУЖДАТА ВЕЧНОСТ

Кара ли те някой тежко да въздишаш,

рев ли те наляга чак да го опишеш?!…

 

Гений ли ще станеш, ако го опишеш,

орбита ли хващаш, в Космос ли въздишаш?!…

 

…Гадни ли са всички, покрай теб поспрели

или се отметнаха за цели три недели?!…

 

Топосно ли гледаш или шеговито?!

До където гледаш беше ли измито?!…

 

…Ровиш в чужди къщи и във чужди дрехи?!

Гените издържат ли

във крадени „успехи“?!…

 

Организмът страда ли

във чуждите държави

или вече търсиш и куршум за Слава?!…

 

Беше уж сърдечен… Днес със Чужда Вечност

във деца и внуци ръсиш Своя Вечност…

 

…Евтин си – ти знаеш – и ненужен вече,

затова поне си с близките Сърдечен.

 

1982, 2017