ЧУДНИТЕ НОТИ

(Отвъдни прозрения на българския и световно известен

музикант и композитор Тончо РУСЕВ)

 

 

Тонове нежни в Душата ми литват –

Чудните Ноти пак ще опитам!

 

ОБИЧ Небесна и Земна ме вдига

все със крилете на чучулиги!

 

Ручейно свети Душата ми Морска –

Странджа ми пее със птиците горски!

 

Ехо дочувам с небесно звучене –

литва Душата ми с песенни вени!

2018, април 2019