ЧОВЕШКИЯТ ЗЕМЕН ЖИВОТ

(Съвременни отвъдни прозрения на Мишел МОНТЕН)

 

Много е кратък Човешкият Земен Живот.

И труден…

Все за нещо Той ни приспива,

но за много неща ни буди…

Шеговитите хора се превръщат на луди,

лудите все на други луди се чудят…

 

Монотонен е Човешкият Земен Живот –

еднообразен и скучен…

Тежко се мразят комшии с комшии

и роднини с роднини грозно се мразят

и завиждат враждебно…

Непрекъснато все войни си създават,

а после от убийства се крият

или в чуждите къщи като крадци нагазват

и прикрито до убийства се дебнат…

 

…Много е труден Човешкият Земен Живот!

Уж Човек е всеки – а сякаш е раснал с хомот:

все самичък превръща Живота си земно-човешки

в Живот на Скот!…

 

2018