ЧОВЕКЪТ ЗЕМЕН И НЕБЕСЕН

(Отвъдни прозрения на Велко КЪНЕВ)

 

Гирлянди Коледни сияят –

емблемите Човешки в РАЯ!

 

…Отличен Празник ли?!  Човекът

родее се със  СЛЪНЦЕТО!

И много му е леко…

 

Герой ЧОВЕКЪТ ли? За малко време…

И Вечност в себе си ще вземе!

 

Мислител е – с Достойнство може

авторитет да обзаложи…

 

Мечтите му добре изгряват,

а Ангели ги приобщават!

Летят Мечтите му – умеят

в Очите на Звезди да пеят!

 

…Не се смущавайте, Приятели –

ний най сме Земните Ваятели!

 

11.12.2018