ЧИСТОСЪРДЕЧНА ПЕСЕН

На Кристиан КОСТОВ  –

награден от “ЕВРОВИЗИЯ“

български певец със световен глас

Кристалите в тебе блестят и подскачат

и светят със своя сияйна задача!

 

А ангели с Музика Чудна умеят

най-нежно овации бурни да слеят!

 

Космическа Музика с Български Глас

тотално излитат!… И Бог е във нас!

 

Ваятелно  литваме с Чувства и Мисли!

И с Божа Увереност  ПЕСЕН ни чисти

от всички лъжи със кристалните истини!

 

13 май 2017