ЧИСТЕНЕ НА ДЕВЕТ ГРЯХА

111 години от рождението на Атанас ДАЛЧЕВ

(12 юни 1904 – 17 януари 1978)

Отвъдни метафорични размисли на българския и световен поет

на ХХ век Атанас ДАЛЧЕВ

На Атанас ДАЛЧЕВ

Аз ли пак се вглеждам тъговито

тайни божии да разбера?!

Додъждовни тайни в мен политат

все към най-далечната гора…

 

А в гората сам-самин пристигнах

любопитен и любовно мил!

Чалгаджия там един не мигна –

ежи се в ръката със бодил…

 

Във ръката си Пшеница носех –

и не му задавах аз въпроси…

А над мене Птиците запяха –

чистиха в Човека девет гряха!

 

1979, 2015