ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК

23 април – Световен ден на книгата

и авторското право

Световен Ден на Книгата… И ето:

Книгите в Душа четяща светят!

 

Единствено в Четящия Човек

намира се и за Душата лек:

а ангелите във човека могат

да греят изгревно със дишане от Бога!

 

…Обичаш ли със книги да живееш,

любовно все душата ти ще пее!

 

Физически е здрав, душевно силен

Човекът, който с книги все е милван!

 

1996, 2015