ХОРА ЗА ПИСАТЕЛИ ЗАГРИЖЕНИ

215 години от рождението

на Виктор Юго

(26 февруари 1802 – 22 май 1885)

Европейски и световен писател – френски поет, писател, драматург, романист, художник и общественик.

Викнах в Сърцето на своите Чувства:

„Тайна голяма е всяко Изкуство!“

 

Обич изпрати ми Вечното Слънце!

Радост изпрати ми Хлебното Зрънце!

 

Южният Вятър косата ми вчеса!

Господ дари ми Криле от Прогреса!

 

…Още си чудя, че ХОРА ЗАГРИЖЕНИ

мълком даряват ми Природни Хижи.

 

2017