ФИН ЧОВЕК НА ЗЕМЯТА И В КОСМОСА

На Филип КИРКОРОВ

 

„Фин Човек съм!“ – мисля си така.

Лесно

искам да подам ръка

на човека, който слуша

моя песен…

 

…Ех,

Приятели – това е много лесно.

Кимаш със Усмивка и с Очи:

Радостта ми с Музика звучи!

 

Космосът ще чуе чак:

РАДОСТТА ми пее!

ОБИЧТА ми сред звездите се люлее…

 

…Мога вече

в Космоса да литна.

„Как е Песента ти?!“ – ще попита…

2021 г.