УЧИТЕЛЯТ

Иска-не иска, той ще усети,

че е родителят най-многодетен…

 

Истини знае – и все със успехи

тайно спасява деца от доспехи…

 

Смисъл намира във земен живот –

кротко живее и не със хомот…

 

И да успее, ех, редно е всеки

рожби да води по честни пътеки!

Обич се стига, когато умееш

детство да водиш по плодни алеи…

 

Искрен е всеки, щом в себе си сложи

трудното семе на честни заложби!

 

Ето – Учителят най е достоен

ласкав да бъде сред път многоброен!

 

1975, 2015