УСМИВКА ОТ РАЯ

133 години от рождението на Джордж Джин НАТАН

(1882 – 1952)

(Съвременни отвъдни драматургични

Наблюдения и прозрения на Джордж НАТАН)

 

Нито с едните съм, нито със другите –

а всеки търси от мен засругите…

 

Трайно изучен съм – и съм критик.

Никой не искам да става велик…

 

Ангелски път съм поел, но и знам:

„Джобът е празен, когато си сам…

 

Радост те милва със изгревни пръсти,

джоба щъм пипаш със мъдрост чевръста…”

 

…Джинът е вкусен – и трайно ухае,

лъхне ли плодна усмивка от Рая!

 

1982, 2015