УМЕН ТРУД

150 години от рождението на Максим ГОРКИ

(28 март 186818 юни 1936)

„…Малкият човек,

когато иска да работи,

е непреодолима сила!“

Максим ГОРКИ

Малкото момче работи

с татко си…И ето – вече

със създадени Роботи

кака си увлече.

 

Сутрин кака му все става

и при тях отива.

Мислено ги наблюдава –

и с труда си с тях се слива…

 

Гордо таткото се радва –

кима им с усмивка, пее!…

Не със чук и не със брадва –

с умен труд

Те ще живеят!

 

2018