ТРУДЪТ НА ДУШАТА

На великата българска актриса

Татяна ЛОЛОВА

Талантът от Бог се дарява –

ТРУДЪТ НА ДУШАТА

е Изгревно Здраве!

 

Яснее Небето когато се смее

надеждно със Изгревни Феи!

 

…Лоно аврамово може би има

лотос и рози в Таланти Любими?!

Ваят душите им вярно усещане:

Раят Безсмъртен

за ВЕЧНОСТ подсеща!!!

 

2017,  9 – 10 февруари

България, Бургас