Три стихотворения, посветени на българския и световен художник НИКОЛА МАНЕВ

1.УСПЕШНИТЕ ТАЛАНТИ

(Отвъдни прозрения на българския и световен

художник  Никола МАНЕВ)

 

Никнат Цветя и Дървета –

изгревно само в Чирпан с мене светят!

…Колоритни и земни  пчелички

обично звънват в Очите на Божии Птички!

 

Ласкава Нежност

над Чирпан засиява безбрежно

МИСЛИТЕ  чак от Парижка Копнежност!

 

Ангелски литвам във много държави!

 

…Ех, аз и тука достойно все мога

и си общувам със Бога!

 

… Всяка държава надеждно успява

свои Успешни Таланти

и на Бога да си дарява!

2019

 

2. АЗ И В НЕБЕТО РИСУВАМ

(Отвъдни прозрения на българския и световен

художник  Никола МАНЕВ)

 

Някой ме пита: „Рисуваш ли и на Небето?!“

– Искам и мога.

И ми помага и БОГА!

 

„Колко ли Спомени имаш, когато

обично-нежно ти засияваш

в Чирпанското Лято?“

– Лай слушам кучешки

и звън на Пчелички!

Глас чувам на Птички!

А и виждам Дечица… с Крилати Очички!

 

…Манна небесна

медено все ме захранва!

Ехо от Рисувана Песен

вае ми ангелски-вечна охрана!

 

…Аз и в Небето страстно рисувам –

 и Песни Чирпански

от Божии Мисли дочувам!!!“

2019

 

3. В ЧИРПАН

(Отвъдни реални и метафорични прозрения

на българския и световен художник Никола МАНЕВ)

 

Махам за поздрав на всички Приятели –

Нежно и с Обич в ЧИРПАН са ваятели!

 

Аз съм си тука завинаги – всеки

вижда във мене Световни Пътеки!

 

 

…Никнат и други животи, но нека

ОБИЧ най-родна да зрее в Човека!

 

 

…Лесно се стига в Небето, когато

авторитети ти ваят Душата!

2019