ТРАЙНА СВОБОДА

100 години от смъртта на Огюст РОДЕН

Роднини и комшии да ме мразят?!

Ех, тази власт ли днес предлагаш ти?!

Нима с властта си няма да предпазваш

Огромна Завист тук – зад близките врати?!

 

…Юрдечки само могат да си джавкат

съмненията в мътната вода.

 

Ти можеш да оправяш злобни брави

и Път

да сочиш

в ТРАЙНА СВОБОДА!

 

2017