ТОЛКОВА Е ХУБАВО

С това стихотворение, поместено в стихосбирката ми

„Ти мислиш, че само сега си на небето”,

   поздравявам

за 8 март 2015 г. съпругата ми и дъщеря ми, сестра ми, моите колежки от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и всички жени от Бургас, от България и от Целия Земен Свят!

ЧЕСТИТО!!!

Желая Ви винаги да прегръщате с душевна нежност и честота Мечтите си!

 

“…зная какво обичат мъжете.”

Патрик УАЙТ

 

Пак ако нежна ръка на Жена ме докосне,

атрофия на мускулите усещам от такава Нежност!

Тичинки от ябълков цвят ме замайват –

и билки росни!

Райски дъждец сякаш ръми над мене –

и всичко е свежо!

Като сукалче засуквам сладостта на Живота,

като сукалче месечно!

 

Уверен никога така не съм бил – и Чист:

Ангелогласо момиче ми пее край кладенче бистро!

Йодни пари издишвам –

и влюбени устни до Бога ме вдигат!

 

Толкова е Хубаво – в Душата ми пее авлига!