ТЕМЕНУГИТЕ

На Тенко ТЕНЕВ – поет

Теменуги днес си откъснах:

нежно-светли, от Бога поръсени!

 

Колко нежно въздишат!

А може би знаят

да прошепват мечтите на Рая?!

 

…Теменуги в Душата ми влизат –

нежно-райски Мечтите ми близват!

 

…Вече зная – аз с Мечтите си мога

да говоря спокойно и с Бога!

 2020