ТЕАТРАЛНИ МЕЛОДИИ

(ВЪЗМОЖЕН МОНОЛОГ НА ЧУДЕСНО СЕМЕЙСТВО)

 

На ДОНИ и НЕТИ

 

Достойно нека се прегръщаме!

Най-нужна Добрина

на всеки връщаме…

 

И искаме със Добрина от БОГА

да чистим всяка злоба и тревога!

 

…Надеждата

е в нас: с Мечти от Звуци

трогателно ще бъде

да отгледаме и внуци!

 

И може би тогава

ще сме най-щастливи

че с Театрални Звуци

ще сме Вечно Живи!!!

2021 г.