ТАТКОВАТА ЦИГАРА

2016 година – 96 години от рождението

на Михаил ЛЪКАТНИК

(20 ноември 1920 –3 октомври 1974 )

Посвещавам на всички някогашни и сегашни учители и ученици от НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас

Мишкината грешка

хапи всяка пешка…

 

Алената чайка

иска всяка майка

лесно да се скара

с таткова цигара…

 

…Лесно татко гледа

ъгъл в сянка блeда.

 

Кротко татко пуши…

 

Ангел с двама души

тайно му намигат –

чак до ъгъл стигат…

 

…Най-подире мама

иска без измама

кака да се скара

с таткова цигара.

 

1985, 2005, 2016