ТАТЕ С МАМА

100 години от рождението

на тате ТАНЮ КОСТАДИНОВ

 

Тате Таню е в мене – и мога

аз със него да общувам със БОГА!

 

Обичливо от ГОСПОД разбирам:

Ангели в себе си с Обич намирам!

 

Мама Рада и тате, и мене обича –

и със Обич във двама се врича!

 

Те – и Двамата – днес от НЕБЕТО

и на мен, и на кака ни с в е т я т!

 

…Боже мой, тате с мама най-изгревно

нас – Децата – все с Обич ни близват!

30 юли 2019