С ПРИЯТЕЛСТВО

259 години от рождението на Уилям БЛЕЙК

(28 ноември 1757 –12 август 1827)

„На птицата – гнездо,

на паяка – паяжина,

на човека – приятелство.“

Уилям БЛЕЙК

 

Умен е който умее и иска

истини само да казва…

Любиш ли, сам си поемай и риска

ясно и точно да се предпазваш…

 

Може би всичко е в тебе заложено

никога никой да не изложиш…

 

…БОГ е далече, но Той всичко вижда:

лесно преценя – и не обижда…

Ето – и днес теб поглежда и вижда:

йоги в Душата ти всичко обгрижват.

 

Който умее да радва, той знае:

„Само с Приятелство стигаш до Рая!“

 

1977, 2007, 2016