С МЪДРОСТ БОЖИЯ

На духовния приятел

Живко АНГЕЛОВ

Жив да си дълго! И да политаме

клъвнали мълком от житните ниви!

Обич в Душата ни да се опита

с Ангели все да ни радва!

 

Още се знаем, че Ангели можем

в Празник да каним със Мъдрости Божии!

 

1982, 2015

Jivko i tatko