С МАМА И ТАТКО

(Отвъдни прозрения на Дейвид ХЮМ)

 

Доста е сходството с майка ми.

Ето –

погледа неин във мене все свети!

 

Йоги ми пращат и близко до татко –

все съм със него за дълго и кратко…

 

Имам ги двамата – те са във мене!

Дишам и пея със техни антени!

 

…Хитро е всяко Семейно Начало,

Юда щом клекне в Христосово Тяло…

 

…Може би всичко във мене е лесно

с Мама и Татко запея ли песен!!!

 

1976, 2006, 2016