СЪЩНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

440 години от рождението на Томас ХЕЙВУД –

английски драматург, съвременник на ШЕКСПИР

(1575 – 1641)

 

(Съвременни отвъдни прозрения на Томас ХЕЙВУД)

 

Харесваш-не харесваш, Животът ти минава –

емблематично романтичен,

но все като ненужна лава…

 

Йогийски се унасяш, но Той е вече свършил…

В Живота си Човекът все с нещо се прекършва…

 

…Умът не е на място – и целият Живот

дерзае все във храсти и все с ненужна пот.

 

Тогава в старост вече прозираш своя Път –

но Той те свършил явно със прът или без прът…

 

1975, 2015