СЪС СЪВЕСТ И ВДЪХНОВЕНИЕ

(Отвъдни прозрения на ШЕКСПИР пред ЛАЙБНИЦ)


„Всяко учение е вярно за това, което утвърждава,

и погрешно за това, което отрича или изключва.“

Готфрид ЛАЙБНИЦ

Господ ми рече: „Ти си създаден да мислиш…

И не искам нос да провисваш.“

 

Лесно и трудно ми беше. Но усвоявах таланта

да бъда Достоен Поет…

Ангели все ми помагаха. Но и имах късмет…

 

Йоги всякакви мене обграждаха –

не завистливи злобари…

БОГ ми запазваше Здравето, а на болести

все им се караше…

 

Никой колега не подаде ръка като верен приятел –

искаше всеки да ме затисне със каменни кратери…

 

…Ценното пак си остана във мене –

поетично

се вглеждах

със съвест

и вдъхновение!

 

2016