СЪКРОВЕНИ ДУМИ

На членкореспондент

проф. д-р Чавдар СЛАВОВ –

български и световен уролог

Славата ме изморява. Не – не искам

да ме дебнат завистливи рискове…

 

…Обичта ме иска! Нека мога

възсияйно да живея

с Мъдрости от БОГА!

 

…Чарът на Живота Земен нека

в Дарбите да расне на Човека!

 

И ще мога с дружби най-човечни

Изгревно да светя – и Сърдечно!!!

17 август 2019