СЪДБОВНО БЕЗСМЪРТИЕ

216 години от рождението на Александър Сергеевич ПУШКИН

(6 юни 1799 – 10 февруари 1837)

(Отвъден шепот, дочут от паметника на ПУШКИН

на Централната алея на Приморски парк – Бургас)

 

Плажно ми шепнат Дървета – послушай!

 

Умно се вслушай – от тях ще дочуеш

шепнене плажно с поетова струя…

 

Клони крайплажни с ПОЕТА ще кажат:

„Глас към Небето не вирвай послушно!

Само Съдбата – Съдбата е важна!”

…Клони крайплажни ще чуят и песни,

изгревно свързани с Птици Небесни!

 

…Нека небесните песни да литват

Ангелски чисти със Слънчева Пита!

 

…Лесно със Слънчева Пита ще мога

Сам със Безсмъртие да спра пред Бога!

 

1999, 2015