СЪДБА

На всички бургазлии –

с достойно уважение и Обич!

БУРГАС!!! Животът ми е тук – в Бургас!

 

Успехът ми сияе: с Божи Глас

роднинствам с Поетеси и Поети!

 

Гальовен  бриз – и  Сватбен Изгрев свети…

 

А Ангелите шепнат с Очите на Земята!

Съзнателно трепти Морето… С Богосвятост

желано се целува Човекът със СЪДБАТА!

 

И имаш Ти какво да ми разкажеш:

вода с вълни – и Корабно Куражие…

 

Отвъд чертата – хоризонта нежен –

танцуват Тайнства – с вечните копнежи

сияйно да засветят, обладани

и силно от Моряци приласкани…

2020