СЪДБАТА

245 години от рождението на НОВАЛИС

(2 май 1772 – 25 март 1801)

Не искам да ставам известен…

Не искам!

Отричам такива рискове.

В Живота си всеки известен

от всякакви рискове

все е потискан…

 

А ангели точно могат да кажат:

„Любовните грижи са важни…

 

Известните истини могат

съдбовно да идват от БОГА!“

 

 2 май 2017