СТУДЕНТИ МИ ГО КАЗАХА

Студенти ми го казаха: „Когато

в Река откриете наченките на Блато,

нима ще чакате от Блатото да взимате

Вода най-бистра и лечима?!“

 

Така подтекстово ме питаха: „Как живвате,

щом Института за учители закриват

и го препращат там – сред ХИМИЯ да свети

и със Учители, и със Поети?!“

 

…Студенти ме попитаха: „А как ли да зачитат

ОЧИТЕ, дето с Изгрев все политат?!“

 

„…Така и вас – ПОЕТЪТ – ще изпратят

в отровите на безконечно блато.“

 

1994, 2009, 2016