СТРАНДЖА И МОРЕТО

С най-интимно усещане Странджа надниква

към Морето Любимо! И лесно привиква

на интимните негови трайни въздишки…

И му шепне: „Любими, аз ще опиша

на Душата ми чувството най-крилато и нежно –

да почувстваш Душата си съкровено-безбрежна…

 

…От Любов най-сърдечна се зачева Доверие –

А в Доверие чисто Светлина ще намериш!

 

2016