СТИГАНЕ ДО РАЯ

На вечния колега и приятел

 д-р Георги Т. ГЕОРГИЕВ

Герой не станах… Беше трудно.

Обичах близките си будно!

 

Разбирах се със всички. Можех

грижовността си да приложа –

Изкуството ми да предложа…

 

…Това ПОЕЗИЯ се казва!

 

… Герой не станах – не наказвах

от Обич някой, а напротив:

работих всеотдайно  кротко –

готов по цели дни и нощи…

И Труд полага още, още…

 

…Ех , може би с това узнах:

със ТРУД не правиш Земен Грях.

8 август 2019