СТАРИТЕ ПОЩЕНСКИ КАРТИЧКИ ОТ БУРГАС И СОЗОПОЛ

На всички познати, близки и приятели,

които имат Празник на Гергьовден

Старите пощенски картички могат

да разговарят с Мечтите на Бога…

 

Още отдавна прошепват. И знаят:

звездно общуват с Безкрая на Рая…

 

Осведомен е Бургас и Созопол:

плискат Мечтите и в морския вопъл…

 

От Бургас и Созопол и Риби разказват:

„ЛЮБОВТА е в човешката пазва!…“

 

…Старите пощенски картички  могат

да разговарят свободно със Бога!

 

6 май 2017