СРЕЩА

На Панко АНЧЕВ –

известен литературовед

Пак се срещаме… Чудесно!

Носиш

клонки все тъй плодни…

Обичта ни е известна –

ангелите в нас са родни…

 

Често гледат ни със Вяла –

Вярата им най докарахме!

 

…А измамниците в бара

надпреварват се пазарно.

2020