СПОРЕНЕ С ДУШИТЕ

(Отвъдни прозрения на Иван ПЕЙЧЕВ)

 

Имам мисли във главата:

вая си добре СЪДБАТА…

 

…Ангели добре помагат:

никога не ме излагат.

 

Пее ми добре СЪРЦЕТО –

йоги носят ме в Небето!

 

…Често срещам много хора –

всички със Душите спорят.

2021 г.