СНЕЖЕН БУРГАС

Стихотворение за деца,

Посветено на всички деца, родители и учители от гр. Бургас
и на всички бургазлии, “разпръснати” из България
и из целия свят

Сняг се сипе – сняг, сняг, сняг!
Той не ми е таен враг.

Нежно-нежно от Небето
сняг се сипе: ето, ето:
и ме щипе по нослето…

Ех, снежецо, братко бял –
все край мене засия!!!

Жмичка ще играем двама
ето тука: без измама
двамата ни гледа мама –
няма в мама зла измама…

…Бяхме двама в късен час:
учех се със тебе аз
райски да летя.
И мога
гълъбово, без тревога
ангелски да стигна всички
снежни белички пчелички…

Приютени – и в захлас –
ний сме в снежния Бургас!
2012, 2017