СМИСЪЛЪТ ПЛОДЕН

На акад. Иван ЮХНОВСКИ

И се срещам със хора, които

вникват във важни родни събития…

 

Ангели винаги аз съм обичал –

напористо за родна държава съм тичал…

 

Юноша бил съм, но бързо пораснах –

храбър съм още, а не повехнал…

 

Нови идеи бързо

в мен раснат –

Смисълът Плоден не расне във храсти…

 

…Който укрепва бъдеще родно

има в Душата си Мъдрости Плодни!

2020